ครอบครัวไม่อบอุ่น ทำให้เด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าวได้หรือไม่

The-family-is-not-warm,-aggressive-children-news-site

การเลี้ยงเด็กขึ้นมาให้กลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสมบูรณ์ ทั้งทางด้านสติปัญญา อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติ และประสบการณ์ต่างๆ นั้น ขอบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะ เพราะว่างานเลี้ยงเด็กนั้น ไม่ใช่เพียงแค่เราจะเลี้ยงให้เขาเติบโตอยู่รอดได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ว่าสิ่งสำคัญที่เป็นหัวใจในการเลี้ยงเด็ก ก็คือ การทำให้เขาได้รับประสบการณ์ที่ดี ปลูกฝังทัศนคติ ในด้านต่างๆ จนกระทั่งหล่อหลอมให้เขากลายเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกครอบครัวที่จะมีความอบอุ่น บางครอบครัว มีปัญหาเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องร้ายแรง จนกระทั่งเป็นปัญหาที่ค่อยๆ กัดกินความรู้สึกในใจของเด็กอย่างช้าๆ และมีคำถามสำคัญ ก็คือ ครอบครัวไม่อบอุ่นทำให้เด็กเกิดพฤติกรรมก้าวร้าวได้หรือไม่

news-side-The-family-is-not-warm,-aggressive-children

ชีวิตวัยเด็กมีส่วน ทำให้เด็กเติบโตมาในแบบก้าวร้าว

 • สำหรับครอบครัวไม่อบอุ่น ผู้ปกครองปล่อยปละละเลย ไม่ให้ความสนใจลูกเท่าที่ควร เป็นการเลี้ยงลูกแบบทอดทิ้ง ซึ่งปัญหาสามารถเกิดขึ้นได้หลายประการเลยทีเดียว
 • ผู้ปกครองไม่ได้มีความต้องการที่จะให้กำเนิดลูกอยู่แล้ว แต่อาจจะเกิดเพราะความพลาด จากคนรอบข้างบอกให้มีลูก หรือเก็บลูกไว้ รวมทั้งในเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆ
 • ผู้ปกครองทั้ง 2 ฝ่ายนั้น ไม่ได้มีความต้องการที่จะให้กำเนิดลูกอยู่แล้ว เพื่อลูกเกิดมาพวกเขาก็ไม่ต้องเอาใจใส่แต่อย่างใด
 • ผู้ปกครอง ยึดติดกับความต้องการ หรือปัญหาของตัวเองเพียงอย่างเดียว มากจนเกินไป จนกระทั่งลืมใส่ใจลูกปล่อยปละละเลย ไหว้วานให้ญาติหรือผู้อื่น เป็นคนเลี้ยงลูกแทน

ครอบครัวไม่อบอุ่น ทำให้เด็กขาดความรัก

 • ผู้ปกครองไม่ใส่ใจลูก เพิกเฉยต่อเขาแม้ในยามปกติ หรือแม้ในยามที่เขามีปัญหาในชีวิตก็ตาม
 • ในยามลูกต้องการความช่วยเหลือ ต้องการร้องขอ ขอความรักสิ่งต่างๆ พ่อแม่ก็ไม่อาจที่จะให้เขาได้
 • สำหรับในครอบครัวปกติ ในการอาศัยอยู่ร่วมกันมา แน่นอนว่าก็ต้องมีกฎกติกาบางอย่างขึ้นมา แต่สำหรับผู้ปกครองไม่อบอุ่น ก็จะไม่มีการตั้งกฎกติกา หรือข้อระเบียบอะไรทั้งนั้น เพราะว่าเขาไม่ได้ให้ความสนใจอยู่แล้ว
 • ผู้ปกครองจะเลี้ยงดูบุตร เพียงแค่ความต้องการพื้นฐาน เพื่อให้เขาสามารถอยู่รอดเติบโตต่อไปได้ โดยไม่เสียชีวิตเท่านั้น เช่น การให้อาหาร การให้เสื้อผ้าแบบพอประมาณ ให้การศึกษาแบบพอประมาณ หรือขั้นพื้นฐาน เป็นต้น
 • ไม่มีการพูดคุยกันในครอบครัวถึงเรื่องราวต่างๆ ไม่มีการปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ในลักษณะในเชิงบวกใดๆ เลย ทำให้ลูกนั้น เกิดความอ้างว้างว้าเหว่โดดเดี่ยวมาก ทำให้เขารู้สึกว่าตัวเขานั้น ไม่มีใครรัก และเมื่อเกิดปัญหาเขาก็ไม่รู้ว่าจะไปพึ่งใครได้ อีกทั้งยังทำให้เขาไม่มีภูมิต้านทาน ในเรื่องของจิตใจที่แข็งแกร่ง ในการที่จะเผชิญปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นในอนาคต

The-family-is-not-warm,-aggressive-children-news-side

เมื่อเด็กโตขึ้นจะมีลักษณะ ได้แก่…

 • สามารถเอาตัวรอดได้ เพราะว่าตามสัญชาตญาณของมนุษย์แล้ว เมื่อเกิดขึ้นมาแล้ว ก็ต้องมีชีวิตอยู่รอดต่อไปเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถอยู่รอดต่อไปได้ เพียงแต่ว่าเขาจะอยู่รอดด้วยลำแข้งตัวเอง ไม่พึ่งคนอื่น จนบางครั้งอาจจะทำให้เขามีจิตใจที่แข็งกระด้าง
 • มักจะมองโลกในแง่ร้าย
 • ไม่เห็นค่าในตัวเอง ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง
 • ควบคุมอารมณ์ในด้านลบได้ยาก
 • ไม่ไว้ใจใคร
 • ในช่วงวัยรุ่น อาจจะพบกับพฤติกรรมความเสี่ยงในด้านต่างๆ ตีรันฟันแทง อยากจะมีเรื่องกับคนอื่น อยากจะเสพยา อยากจะทำพฤติกรรมที่รุนแรง เพื่อแสดงออกถึงความเจ็บปวด เป็นต้น

ซึ่งคำว่าครอบครัวที่อบอุ่น สามารถทำให้เด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าวได้อย่างแน่นอน ซึ่งปัญหานี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ฝังรากลึก ในสังคมไทยมาเป็นระยะเวลานาน เพราะฉะนั้นปัญหาเหล่านี้ ปัญหาครอบครัวนี้ ไม่ใช่เพียงแค่ปัญหาเล็กๆ เท่านั้น แต่ยังสามารถสร้างคนคนสร้างคนๆ หนึ่ง ให้โตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ก้าวร้าวต่อสังคมได้นั้นเองค่ะ